GIỎ HÀNG Tìm kiếm
Tổng Hợp Các Công Trình Đóng Mới Tàu Đánh Cá Cho Ngư Dân Theo Nghị Đinh 67/2014/NĐ-CP
|ALT|
 
Tổng Hợp Các Công Trình Đóng Mới Tàu Đánh Cá Cho Ngư Dân Theo Nghị Đinh 67/2014/NĐ-CP
Vui lòng click vào thông tin tàu để xem tiến độ thực hiện.
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                   Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 01 cho ngư dân tỉnh Quảng Nam đã bàn giao
                        Kích thước: (27,0 x 7,1 x 3,0) 
                        Lắp máy: 829 HP mới 100%
                         

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                   Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 02 cho ngư dân tỉnh Quảng Nam đã bàn giao
                        Kích thước: (25,0 x 7,5 x 3,0) 
                        Lắp máy: 829HP                                   

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                   Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 03 cho ngư dân tỉnh Quảng Nam đã bàn giao
                        Kích thước: (27,0 x 7,1 x 3,0) 
                        Lắp máy: 02 x 470HP          

               

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                   Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 04 cho ngư dân tỉnh Quảng Nam đã bàn giao
                     Kích thước: (27,0 x 7,1 x 3,0) 
                         Lắp máy: 822HP                        

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                        Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 05 cho ngư dân tỉnh Quảng Bình đã bàn giao
                            Kích thước: (30,8 x 7,5 x 3,9)m
                            Lắp máy: 811HP                        

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                        Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 06 cho ngư dân tỉnh Bình Định đã bàn giao
                            Kích thước: (30,8 x 7,5 x 3,9)m
                            Lắp máy: 634HP và 416HP

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                        Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 07 cho ngư dân tỉnh Bình Định đã bàn giao                     
                        Kích thước: (30,8 x 7,5 x 3,9)m
                            Lắp máy: 634HP và 416HP

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

                            Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 08 cho ngư dân Đà Nẵng đã bàn giao                         
                            Kích thước: (24,62 x 7,2 x 3,15)m
                            Lắp máy: 814HP

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                        Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 09 cho ngư dân Quảng Nam đã bàn giao
                            Kích thước: (27,00 x 7,1 x 3,0)m
                            Lắp máy: 829HP

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                        Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 10 cho ngư dân tỉnh Quảng Nam đã bàn giao                           
                             Kích thước: (26 x 7,3 x 3,3)m
                             Công suất: 814 HP

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                        Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 11 cho ngư dân đã bàn giao 
                        Kích thước: (26 x 7,3 x 3,3)m
                            Công suất: 829 HP

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                  Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 12 cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi 
                      Kích thước: (27,9 x 7,1 x 3,1)m
                      Công suất: 829 HP

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                   Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 14 cho ngư dân tỉnh Bình Thuận đã bàn giao                     
                   Kích thước: (30 x 7,0 x 3,2)m
                       Công suất: 822 HP

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

 

                      Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 15 cho ngư dân tỉnh Quảng Nam đã bàn giao
                          Kích thước: (26 x 7,3 x 3,3)m
                          Công suất: 829 HP

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

                                Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 16 cho ngư dân tỉnh Quảng Nam đã bàn giao
                                 Kích thước: (26 x 7 x 3,4)m
                                 Công suất: 811 HP

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

                                 Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 17 cho ngư dân tỉnh Quảng Nam đã bàn giao
                                  Kích thước: (26 x 7,3 x 3,3)m
                                 Công suất: 829 HP

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

                                 Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 18 cho ngư dân đã bàn giao                                  Kích thước: (26 x 7,3 x 3,3)m
                                 Công suất: 829 HP

 
|ALT| |ALT| |ALT|
 

                                 Công trình đóng mới tàu đánh cá vỏ thép thứ 19 cho ngư dân tỉnh Quảng Bình
                                  Kích thước: (35,08 x 8,0 x 3,9)m
                                 Công suất: 873HP

 
Một số tin khác
- Công Bố Thông Tin Về Việc Phong Tỏa Tài Khoản Giao Dịch
- Công Bố Thông Tin Hợp Đòng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Năm 2019
- Báo Cáo Về Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn, Nhà Đầu Tư Nắm Giữ Từ 5% Trở Lên
- Cho Thuê Kho 720m2
- Công Bố Thông Tin Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (2018-2023) Và Ban Kiểm Soát (2019-2023)
- Báo Cáo Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn 06 Tháng Đầu Năm 2019
- Biên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
- Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | TIN TỨC & SỰ KIỆN | CỔ ĐÔNG | LIÊN HỆ
Bản quyền ® 2024 SEAMECO
Designed & developed by EMSVN