GIỎ HÀNG Tìm kiếm
Thông báo đơn từ nhiệm của ông Thái Bá Nam - TV HĐQT nhiệm kỳ ( 2018 - 2023)
|ALT|
 
 
|ALT| |ALT| |ALT|
     
Một số tin khác
- Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHCĐTN Năm 2019
- Báo Cáo Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn Thời Điểm 6 Tháng Cuối Năm 2018
- Công Bố Thông Tin Hợp Đồng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Năm 2018
- Cho Thuê Tòa Nhà Văn Phòng , Kho
- Thanh Lý Máy Phát Điện Và Phụ Tùng Máy Thủy
- Công Bố Thông Tin Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn
- Thông Báo Thay Đổi Người Thực Hiện Công Bố Thông Tin
- Thông Báo Thay Đổi Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh
- Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Quản Lý Công Ty
- Điều Lệ, Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản Năm 2018
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | TIN TỨC & SỰ KIỆN | CỔ ĐÔNG | LIÊN HỆ
Bản quyền ® 2019 SEAMECO
Designed & developed by EMSVN