GIỎ HÀNG Tìm kiếm
Công bố thông tin Thành viên Hội đồng quản trị (2018-2023) và Ban Kiểm soát (2019-2023)
|ALT|
 

-Nghị quyết 97/NQ-CNTS-HĐQT ngày 19/4/2019: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (2018-2023)

    -Quyết định 98/NQ-CNTS-HĐQT ngày 19/4/2019: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (2018-2023)

    -Quyết định 99/NQ-CNTS-HĐQT ngày 19/4/2019: Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty (2018-2023)

    -Biên bản họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát (2019-2023) và phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát.

|ALT| |ALT| |ALT|
     
Một số tin khác
- Công Bố Thông Tin Về Việc Phong Tỏa Tài Khoản Giao Dịch
- Công Bố Thông Tin Hợp Đòng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Năm 2019
- Cho Thuê Kho 720m2
- Báo Cáo Về Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn, Nhà Đầu Tư Nắm Giữ Từ 5% Trở Lên
- Báo Cáo Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn 06 Tháng Đầu Năm 2019
- Biên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
- Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
- Thông Báo Mời Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
- Thông Báo Đính Chính Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
- Công Bố Thông Tin Đơn Từ Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | TIN TỨC & SỰ KIỆN | CỔ ĐÔNG | LIÊN HỆ
Bản quyền ® 2024 SEAMECO
Designed & developed by EMSVN