GIỎ HÀNG Tìm kiếm

Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

|ALT|
 

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản xin công bố: Công ty ký Hợp đồng kiểm toán số 44/2018/HĐKT-RSMMT ngày 15/11/2018 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam -Chi nhánh miền Trung.
Chi tiết vui lòng click vào đây

Một số tin khác
- Công Bố Thông Tin Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (2018-2023) Và Ban Kiểm Soát (2019-2023)
- Biên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
- Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
- Thông Báo Mời Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
- Thông Báo Đính Chính Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
- Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
- Công Bố Thông Tin Đơn Từ Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
- Báo Cáo Tài Chính Đã Kiểm Toán Năm 2018
- Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHCĐTN Năm 2019
- Báo Cáo Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn Thời Điểm 6 Tháng Cuối Năm 2018
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | TIN TỨC & SỰ KIỆN | CỔ ĐÔNG | LIÊN HỆ
Bản quyền ® 2019 SEAMECO
Designed & developed by EMSVN