GIỎ HÀNG Tìm kiếm
Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu đại hội
|ALT|
 

Vui lòng Click vào đây để tải Thư mời và tài liệu họp đại hội.

|ALT| |ALT| |ALT|
     
Một số tin khác
- Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Giao Dịch Giữa Công Ty Và Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ
- Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng Đầu Năm 2023
- Báo Cáo Thường Niên Năm 2021
- Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2015
- Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Nhiệm Kỳ 2023 - 2028
- Công Bố Lựa Chọn Công Ty Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Năm 2023
- Nghị Quyết Thông Qua Nội Dung Và Thời Gian Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
- Biên Bản, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
- Thông Báo Tỷ Lệ Sở Hữu Nước Ngoài Tối Đa Của Công Ty
- Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | TIN TỨC & SỰ KIỆN | CỔ ĐÔNG | LIÊN HỆ
Bản quyền ® 2024 SEAMECO
Designed & developed by EMSVN