GIỎ HÀNG Tìm kiếm
Thông Báo Tỷ Lệ Sở Hữu Nước Ngoài Tối Đa Của Công Ty
|ALT|
 
Kính gửi quý cổ đông Công ty,
Công ty trân trọng gửi đến quý cổ đông văn bản của UBCKNN số 70/CBTT-CNTS ngày 25/7/2022 về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.
Vui lòng bấm vào đây.
Trân trọng!
Một số tin khác
- Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thuỷ Sản Năm 2021
- Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Năm 2021
- Quy Chế Hoạt Động Của HĐQT Năm 2021
- Quy Chế Hoạt Động Của BKS Năm 2021
- Quy Chế Công Bố Thông Tin
- Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Giao Dịch Giữa Công Ty Và Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ
- Tài Liệu Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024
- Báo Cáo Thường Niên Năm 2023
- Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024
- Công Văn 24/2024 Giải Trình Nguyên Nhân Chứng Khoán Bị Đưa Vào Diện Hạn Chế Giao Dịch
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | TIN TỨC & SỰ KIỆN | CỔ ĐÔNG | LIÊN HỆ
Bản quyền ® 2024 SEAMECO
Designed & developed by EMSVN