GIỎ HÀNG Tìm kiếm
Thông Báo Tỷ Lệ Sở Hữu Nước Ngoài Tối Đa Của Công Ty
|ALT|
 
Kính gửi quý cổ đông Công ty,
Công ty trân trọng gửi đến quý cổ đông văn bản của UBCKNN số 70/CBTT-CNTS ngày 25/7/2022 về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.
Vui lòng bấm vào đây.
Trân trọng!
Một số tin khác
- Thư Mời Họp ĐHCĐ Thường Niên Năm 2022 Và Tài Liệu Đại Hội
- Thông Báo Ngày Cuối Cùng Thực Hiện Quyền Biểu Quyết Tham Gia Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024
- Công Bố Thông Tin Ngày Cuối Cùng Thực Hiện Quyền Biểu Quyết Tham Dự ĐHCĐ Thường Niên Năm 2024
- Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Nhiệm Kỳ 2023 - 2028
- Nghị Quyết HĐQT Phiên Hợp Thường Niên Ngày 29/7/2022
- Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty
- Biên Bản, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
- Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2015
- Nghị Quyết Thông Qua Nội Dung Và Thời Gian Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
- Giải Trình Ý Kiến Trên Báo Cáo Kiểm Toán Năm 2021
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | TIN TỨC & SỰ KIỆN | CỔ ĐÔNG | LIÊN HỆ
Bản quyền ® 2024 SEAMECO
Designed & developed by EMSVN