GIỎ HÀNG Tìm kiếm
Thông báo thay đổi nhân sự quản lý Công ty
|ALT|
 
- Nghị quyết 77/NQ-HĐQT-CNTS
- Quyết định 79/QĐ-HĐQT-CNTS: phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
- Quyết định 80/QĐ-HĐQT-CNTS: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
- Quyết định 81/QĐ-HĐQT-CNTS: Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc
- Thông báo 82/CNTS-CBTT: Thay đổi nhân sự quản lý Công ty
Một số tin khác
- Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2015
- Nghị Quyết 87/NQ-HĐQT-CNTS Bầu Chủ Tịch HĐQT
- Nghị Quyết 88/NQ-HĐQT-CNTS Bổ Nhiệm Chức Danh Tổng Giám Đốc
- Biên Bản Họp Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát
- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2014
- Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2014
- Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Thực Hiện Quyền Cổ Đông
- Công Bố Thông Tin Gia Hạn Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo Cáo Quản Trị Năm 2015
- Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Năm 2015
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | TIN TỨC & SỰ KIỆN | CỔ ĐÔNG | LIÊN HỆ
Bản quyền ® 2019 SEAMECO
Designed & developed by EMSVN