GIỎ HÀNG Tìm kiếm
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023
|ALT|
 
Nghị quyết và tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023
|ALT| |ALT| |ALT|
     
|ALT| |ALT| |ALT|
     
|ALT| |ALT| |ALT|
     
|ALT| |ALT| |ALT|
   Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028  
Một số tin khác
- Thư Mời Họp ĐHCĐ Thường Niên Năm 2022 Và Tài Liệu Đại Hội
- Giải Trình Ý Kiến Trên Báo Cáo Kiểm Toán Năm 2021
- Thông Báo Tỷ Lệ Sở Hữu Nước Ngoài Tối Đa Của Công Ty
- Báo Cáo Thường Niên Năm 2021
- Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự
- Biên Bản, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
- Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2015
- Nghị Quyết HĐQT Phiên Hợp Thường Niên Ngày 29/7/2022
- Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2021
- Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | TIN TỨC & SỰ KIỆN | CỔ ĐÔNG | LIÊN HỆ
Bản quyền ® 2023 SEAMECO
Designed & developed by EMSVN