GIỎ HÀNG Tìm kiếm
Dịch Vụ Kho Bãi
|ALT|
    Trang thiết bị

TT

Loại / kiểu

Số lượng

1

   Cẩu bờ 16 tấn

1

2

   Cẩu bờ 25 tấn

2

3

   Cẩu bờ 45 tấn

1

4

   Cẩu bờ 70 tấn

1

5

   Xe nâng hàng 2,5 tấn

2

6

   Xe nâng hàng 5 tấn

2

|ALT|
 

 

TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | TIN TỨC & SỰ KIỆN | CỔ ĐÔNG | LIÊN HỆ
Bản quyền ® 2024 SEAMECO
Designed & developed by EMSVN